Randers-Undersøgelsen

I december måned 2014, blev der fra Kultur- og Skoleforvaltningen udsendt to spørgeskemaer. Det ene var til alle eleverne i Randers Kommunes folkeskoler og det andet til et bredt udsnit af foreninger i Randers Kommune.

Spørgeskemaernes formål var, at give et billede af, hvad Folkeskolereformen 2014 har haft af betydning for elevers fritidsvaner og foreningernes samarbejde med skolerne. Spørgeskemaerne er planlagt i samarbejde med repræsentanter fra skolerne, idrætsforeningerne, skole- og kulturforvaltningen i Randers Kommune.

Undersøgelserne har fået en høj svarprocent, hvilket vil gøre undersøgelsen mere troværdig. På baggrund af dette, vil gruppen bag spørgeskemaundersøgelserne gerne takke elever, forældre, lærere og idrætsforeninger for, at have gjort en indsats og givet os en hjælpende hånd.

Formålet med at lave undersøgelsen, og konteksten resultaternes skal læses i er, at afdække hvilke udfordringer og muligheder Folkeskolereformen 2014 giver for elever og foreningerne i Randers. Resultaterne har ikke til formål at se på, om Folkeskolereformen har en negativ eller positiv indvirkning på elevernes trivsel eller foreningernes udvikling.

Datasættet for eleverne indeholder en bred repræsentation af skoler, årgange og køn. Bjerregrav, Langå og Korshøj er ikke taget med, da de enten ikke har deltaget eller svarprocenten er for lav.

Generelt er datasættet der er indsamlet fra foreningerne rigtigt godt. Svarprocenten er på 35 foreninger, og er bredt repræsenteret fra tennis til svømning. Resultater kan ikke sige noget generelt på landsplan, men på lokalt plan her i Randers. Fordelen ved besvarelserne er nemlig det, at det er de foreninger som har besvaret dette spørgeskema, der vil være udgangspunktet for det videre arbejde. Den brede repræsentation har været en fordel, i og med flere forskellige stemmer er blevet hørt. Det er dog også en ulempe på den måde, at undersøgelsen ikke tillader at opdele resultaterne i sportsgrene. Undersøgelsen kan altså ikke udlede, om håndbold generelt har mistet flere medlemmer, end gymnastik. Derfor vil resultaterne kun være på foreningerne generelt, og ikke delt ind efter aktivitet.