Idræt på hjernen

Idræt på hjernen er et læringsmiddel som er henvendt 8.-9. klasse. Idræt på hjernen er skabt for at forberede udskolingen, elever som lærere, på eksamen i idræt og dennes færdigheds- og vidensmål.

http://www.idrætpåhjernen.dk/

Udover hjemmesiden består Idræt på hjernen også af en trykt lærervejledning samt et trykt elev-hæfte.