Tysk memory

Opgavens forløb

De forskellige tyske ord spredes ud på gulvet i en kvadratisk form med bagsiden opad. I den anden ende af klassen lægges de danske ord op i kvadratisk form også med bagsiden opad.

Eleverne skal på skift vende en brik fra hver ende, og det gælder om at finde det danske og tyske ord, der er ens. Eleverne må kun vende to ord ad gangen. Når en elev finder to ens ord, må han/hun tage dem til side som et stik. Hver gang et stik findes, må eleven vende to nye kort.

Det kan være en fordel at have to spil i gang I klassen på samme tid, så man ikke skal vente så længe på tur.

Variationer

Hver gang en elev har fået et stik, skal eleven skrive en meningsfuld sætning med ordet på tysk, inden de må vende de næste to. Eleverne kan senere læse sætningerne op.

Spillet kan også leges med f.eks. engelske eller franske ord, og når eleverne forstår systemet, kan de selv stå for at lave parvise ord, som de kan bruge i vendespillet. Legen kan også gøres til en konkurrence ved f.eks. at spørge "hvor mange par kan du få på 5 minutter"?

Læringsaspekt

Formålet er at lære eleverne at forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og genkendelige emner, f.eks. interesser, fritid, venner, familien og skolen, og at skrive ord, udtryk og enkle tekster inden for kendte emner.

Materialer

Mange stykker kulørt lamineret papir med tyske ord og de tilsvarende danske ord på hvidt lamineret papir (Eksempelvis "bord" og "Tisch").