The Grammar dice

Opgavens forløb

Del eleverne ind i grupper af tre til fire personer. Hver gruppe skal have en terning, som eleverne skiftes til at slå med for at løse opgaven.

Opgaveark

  1. Write a verb on the blackboard
  2. Do a verb (vis et udsagnsord, som gruppen skal gætte, f.eks. to jump)
  3. Write a verb in present tense
  4. Do two verbs and put them into a sentence (f.eks. "I walk and talk"). Gruppen skal gætte udsagnsordene.
  5. Write a verb in past tense
  6. Tell and show a verb - you may do and talk about the verb, but not mention the verb.
  7. Hvis eleven, der slår med terningen, laver fejl, skal hele gruppen eksempelvis lave ti sprællemænd, fem armstrækninger eller løbe ud i skolegården og tilbage igen.

Variationer

Der kan også arbejdes med andre grammatiske opgaver, som f.eks. navneord. Øvelsen kan også bruges i andre sprogfag som tysk og fransk.

Læringsaspekt

Formålet er at lære eleverne at følge centrale grammatiske regler om især ordklasser, ental, flertal og tidsangivelse.

Materialer

En terning til hver gruppe, papir og et ark med opgavebeskrivelse.