Scabble-stafet

Opgavens forløb

Legen leges i en skolegård, på boldbanen eller i svømmehallen (hav da laminerede bogstavkort). Del eleverne i grupper af tre til fire personer. Hver gruppe har en base i den ene ende af området, og bogstaverne lægges, med bagsiden opad, i den anden ende af området.

Nu skal en elev fra hvert hold på skift løbe ned og tage et bogstav. Grupperne skal danne ord på kryds og tværs som i scrabble. De personer, der ikke løber, skal sammensætte ord og finde de bedste kombinationer. Når der er gået et vist tidsrum, eksempelvis fem minutter, stopper legen, og man tæller hvilket hold, der har dannet flest ord. Lad derefter gruppen forklare de forskellige ord.

Variationer

Kan også leges på dansk med de yngre klasser eller i andre sprogfag.

Holdet kan eventuelt hente joker- bogstaver hos læreren. Løb hen til læreren og forklar på sproget, hvilket bogstav, holdet mangler og til hvilket ord. Læreren kan så lave bogstavet på stedet med papir og tusch.

Læringsaspekt

Formålet er at lære eleverne at stave centrale og hyppigt forekommende ord, og at lære at udtrykke sig med en klar og forståelig udtale.

Materialer

En masse kort med bogstaver. Æ, Ø, og Å udelades. Men husk Ä, Ü, Ö, β afhængig af om det er i engelsk eller tysk, I laver legen.