Rundkredsrytme

Opgavens forløb

Øvelsen kræver tilstrækkelig gulvplads til, at eleverne kan stå i en rundkreds. Eleverne skal stå helt tæt - skulder ved skulder. Kredsen bevæger sig rundt, hvor elevernes skridt passer i en 4/4 takt, hvor eleverne flytter venstre fod på 1- og 3-slaget og samler sammen med højre fod på 2- og 4-slaget, så venstre-højre-venstre-højre svarer til 1-2-3-4 i takten. Dette er øvelsens grundrytme. Hvis eleverne har svært ved at holde grundrytmen, kan læreren bruge claves til at understøtte rytmen.

Når grundrytmen flyder, kan eleverne klappe eksempelvis på 2 og 4 eller klappe alle ottendedele - det vil sige i dobbelt takt. Herefter kan eleverne bruge lyde (munden) til at sige endnu en rytme således, at hver elev på samme tid holder grundrytmen med fødderne, bruger hænderne til en anden rytme og munden til en tredje rytme.

Variationer

Sværhedsgraden kan varieres efter elevernes niveau og kundskaber.

Læringsaspekt

Formålet er at arbejde med rytmelære, hvor eleverne tvinges til at håndtere flere rytmer af gangen via deres krop.

Materialer

Læreren kan eventuelt anvende to claves til at holde grundrytmen i øvelsen.