Basis STOMP

Opgavens forløb

Alle elever har en rekvisit, der kan frembringe en lyd. Øvelsen organiseres nemmest ved at alle elever står i en rundkreds. Der arbejdes med rytme i 4/4 takt (hvor der tælles 1-2-3-4, 1-2-3-4), og i begyndelsen slår alle elever alle taktslag 1-2-3-4 med deres rekvisit. Herefter slår eleverne eksempelvis 1-slaget, og der tælles 2-3-4.

Når eleverne får fornemmelse for rytmen, slås i forskellige rytmer. Én gruppe slår alle taktslag, én gruppe slår alle 2´erne, én gruppe slår 2 og 4 og så videre. Når der slås forskellige rytmer, fremkommer nærmest musiske sekvenser, idet der slås med forskellige rekvisitter med forskellig lyd.

Variationer

STOMP kan varieres efter, hvilket klassetrin der arbejdes med, idet rytmesekvenserne kan gøres sværere. STOMP kan også indgå i mere dramaturgiske opsætninger, hvor der inddrages små historier, som fortælles med drama og STOMP.

Læringsaspekt

Formålet er, at børn får fornemmelse for rytme og puls gennem bevægelse, håndklap, trampen og lignende. STOMP giver mulighed for at bruge kroppen, stemmen og forskellige simple redskaber til at indøve rytmeforståelse.

Materialer

Det er muligt at inddrage alle materialer, som kan frembringe en lyd ved slå på det, klappe med det og lignende. Børnene kan selv tage rekvisitter med hjemmefra, eksempelvis konservesdåser, en skål med en grydeske, kagedåse, sort affaldssæk, håndkost og fejebakke.