Omvendt jeopardy

Opgavens forløb

Der laves 3 små forhindringsbaner, med to startbaser til hver. I den anden ende af banen placeres to hulahopringe med ca. 10 meters mellemrum, pr. bane.  Der placeres ca. 10 papirkugler i hver hulahopring.

Eleverne deles op i hold (ca. 4 elever pr. hold.) - og de får en startbase hver.

Dernæst finder man på holdet sammen parvis. Parrene stiller sig ved siden af et par fra det modsatte hold. 

En elev agerer dommer/oplæser, mens de andre konkurrerer mod hinanden. Eleven, som agerer dommer/oplæser, udstyres med forskellige spørgsmål, som er relevante for faget matematik. Disse spørgsmål kan f.eks. vedrøre de emner I arbejder med for tiden. Brug evt. opgaver fra elevernes matematikbog. Der er en oplæser pr. bane. Før hvert spørgsmål skal eleverne lave 10 gentagelse af en øvelse, fx mavebøjninger, sprællemand el. lign.

Det ene par på hvert hold må herefter svare på et oplæste spørgsmål.  Hvis man ikke kan svare på spørgsmålet, må man sige pas og få et nyt spørgsmål.  Når parret har svaret rigtig på spørgsmålet, løber de igennem forhindringsbanen og ud til modstanderholdets ring. De tager en papirkugle og holder den fastklemt mellem deres hofter, mens de løber til deres egen ring og lægger den her. Hvert par må kun tage én papirkugle af gangen. Det gælder om at svare rigtig og at få så mange papirkugler over i sin egen ring som muligt. Lige så snart det første par er igennem forhindringsbanen, kan modstanderholdet begynde med de ti gentagelser af en øvelse og få stillet et spørgsmål.  Når dette par har svaret, løber de igennem forhindringsbanen, og forsøger nå at røre det par, som er i gang med at fragte en papirkugle. Bliver de rørt, lægger parret papirkuglen der, hvor de befinder sig, og løber tilbage bag rækken. Denne papirkugle er tabt. Når man at få papirkuglen i sin egen ring, kan man forsøge at nå at hente en mere i modstanderens ring eller blot løber ned og bag i rækken. Sådan fortsætter legen indtil tiden er gået (kun læreren ved hvor meget tid der er) og antallet af papirkugler optælles i de forskellige gruppers ringe. Vinderen er det hold med flest papirkugler.

Variationer

Måden papirkuglen skal fragtes på kan varieres. Eksempelvis mellem skuldrene, panden, ryggen, numsen osv. 

Forhindringerne kan være ting ude på legepladsen eller i skolegården. – Her kan hulahopringen blot være en cirkel tegnet med kridt.

Sværhedsgraden af spørgsmålene kan varieres.

Aktiviteten kan bruges i andre fag.

Læringsaspekt

Denne øvelse kan bruges til træning af en lang rækker emner inden for matematikken. Man kan arbejde med procentregning, geometriske figurer, måling og beregning i forbindelse med omkreds, flade og rum. Alt afpasses blot i de opgaver der bliver stillet undervejs.

Materialer

6 hulahopringe, mindst 60 avispapirkugler (på størrelse m. tennisbolde), spørgsmålskort m. matematikopgaver, redskaber til en forhindringsbane, fx bænke, bomme, små ”frimærker” til kolbøtter.