Levende koordinatsystem

Opgavens forløb

Der tegnes en x-akse (vandret) og en y-akse (lodret) på jorden med et kridt. Alle eleverne får et punkt på enten x-aksen eller y-aksen. De stiller sig på det punkt de har fået.

Der er en levende brik (elev) som kan stille sig på forskellige punkter inde i koordinatsystemet. Hvis den levende brik eksempelvis rykker over på punktet 3,4, skal den person som står på punktet 3 på x-aksen og den person som står på tallet 4 på y-aksen sige”3,4”.

Den levende brik skal bevæge sig til punkter således, at det danner en geometrisk figur. De andre gætter hvilken figur det er.

Variationer

Når man siger sit punkt laver man samtidig en bevægelse. Eksempelvis hvis den levende brik rykker over på punktet 3,4, så siger personen på x-aksen 3 samtidig med at denne personen eksempelvis laver 3 sprællemænd. Personen på y-aksen siger 4 og laver 4 sprællemænd.

Den levende brik skal hoppe med samlede ben eller på et ben fra punkt til punkt.

Rundt omkring hænger sedler med et koordinatsystem hvor der er indtegnet nogle punkter. Eleverne inddeles i hold og skal løbe rundt til koordinatsystemerne og huske punkternes placering f.eks. (4,6). De løber tilbage til deres base hvor der sidder en person fra deres eget hold. De giver punkterne til denne person hvorefter han/hun tegner det ind i koordinatsystemet. Vinderen er det hold som først finder alle punkterne. (læreren siger hvor mange punkter der er)

Læringsaspekt

Formålet er, at eleverne bliver fortrolige med koordinatsystemet og koordinaterne.

Materialer

Kridt til at tegne koordinatsystemet med.