Efterårsmatematik

Opgavens forløb

Med udgangspunkt i en tur i skov, park el. lign i skolens nærhed, arbejdes der med at indsamle data, som der laves beregninger på.

Tag klassen med i skoven, inddel dem i grupper af 3 og hver gruppe er udstyret med blyant, papir og målebånd.

Hver gruppe skal opmåle flg.:

Et træ – gerne stort

Omkredsen på et træs stamme, herudfra udregnes diameter, radius, areal af en skive af stammen samt rumfanget af 10 cm. af stammen (cylinder). Eleverne tager cirka mål af træstammens højde (op til hvor trækronen begynder) og udregner hvor mange brædder der kan skæres ud af træet, når de skal være 2 cm tykke og 5 cm brede. Læreren kan selv stille flere træstamme-opgaver. Fx, hvor stor procentdel af stammen der er bark, hvis man kan måle barkens tykkelse.

En mindre busk med blade tilbage på (også god til mellemtrinet)

Tæl hvor mange grene der er på busken. Beregn, ud fra en enkelt gren og antal blade på grenen, hvor mange blade der er i alt tilbage på træet. Hvis løvfaldshastigheden er 3 blade i minuttet, hvor længe går der så, før alle blade er faldet af denne busk. Kig også på farven af bladene på en udvalgt gren. Hvor mange gule, brune, røde, orange eller grønne blade er der på den gren I vælger? Beregn hvor mange blade der i alt er på busken af hver farve, jf. samlet antal af grene?

Til brug i klassen (også god til indskolingen med + og -)

Alle elever samler en pose med blade og andet skovmateriale fx kastanjer/små kogler (små runde ting) og små grenstykker på ca. 5 cm. Nu kan der laves regnestykker i grupperne. Det laves fx således 6 * 8 * ½ = 24: en bunke med fx 6 blade, en kastanje (gangetegn) en bunke med 8 blade, en kastanje (gange) og en brøk med et blad øverst, en gren i midten og 2 blade nederst (½), et lighedstegn (to små grene over hinanden). Regnestykkerne laves forskellige steder på gulvet i klassen og grupperne roterer nu rundt til hinandens stykker. Hvert stykkes resultat skal bevæges, fx med maverulninger, englehop, skihop, armsving osv. – Lav evt. en regel om, at man kun må lave stykker der max giver 30. – og gerne med flere led af plus, gang, minus og med brøker. Eleverne skriver evt. stykkerne inkl. resultater ned og i gennemgår alle resultater på klassen.

Variationer

Regneopgaverne kan gøres nemmere, så også mellemtrinet eller indskolingen kan lave denne øvelse, evt. i samarbejde med natur/teknik eller biologi.

Læringsaspekt

Eleverne arbejder med at anvende procentbegrebet og arbejder med målingsbegrebet og geometri, herunder måling og beregning i forbindelse med omkreds, flade og rum.

Materialer

Papir, blyant, målebånd, plasticpose evt. formelsamling.