Cirkelstafet

Opgavens forløb

Keglerne stilles op i en cirkel. Eleverne får hver et tal tildelt mellem 1 og 10 og stiller sig ved den pågældende kegle. Der skal stå flere elever ved hver kegle. Læreren er placeret i midten og siger et regnestykke. Hvis resultatet på regnestykket f.eks. giver 5 skal alle 5´erne løbe en omgang udenom cirklen. Man konkurrerer med de andre 5´ere, og det gælder om at komme først tilbage på sin plads.

Læreren varierer mellem regnearterne. Skal det være mere komplicerede regnestykker, kan læreren vælge at vise regnestykket på et papir eller skrive det på tavlen. Når eleverne kender legen godt, kan det også være elever, der laver regnestykkerne.

Variationer

Regnestykket kan også bestå i at finde tværsummen af et tal f.eks. 5764.

Kan også laves i sprogfag, hvor man arbejder med ord, man skal oversætte, hvor elever har fået tildelt et ord/begreb f.eks. frugt, køretøjer, sportsgrene. Læreren siger så f.eks. apple, så er det dem med ordet fruit, der skal løbe.

Ligeledes kan man arbejde med farver i de mindre klasser. Eleverne får tildelt farver og læreren siger en ting på dansk/engelsk, der er blåt. Herefter løber de blå.

Læringsaspekt

Hovedregning

Materialer

Talkegler