Partibold

Opgavens forløb

Inddel klassen i grupper med ca. 8 personer pr. gruppe (jo færre spillere på hvert hold, jo højere aktivitetsniveau).

1-2 personer udvælges til at være i midten som bolderobrere. De skal forsøge at erobre bolden fra de andre elever. Det gælder for eleverne om at bevare bolden i længst mulig tid. Bolderobrerne skal enten erobre bolden eller blot røre personen som har bolden. Når dette sker bytter de to roller. Der spilles med en bold.

Eleverne skal hele tiden gøre sig spilbare. Der må ikke tages skridt med bolden. Eleverne skal forsøge at aflevere til hinanden uden bolderobrerne får bolden.

Læreren har inden spillets begyndelse fastlagt en tabel f.eks. 4-tabellen.  Eleverne afleverer til hinanden samtidig med, at de siger det næste tal i tabellen. Dvs. at eleven med bolden afleverer til en anden elev og siger: ”4”. Dernæst afleverer denne elev bolden til en ny elev og siger: ”8” osv. Hvis man siger forkert eller ikke kan næste tal i tabellen, skal man ind i midten. Derudover kan man komme ind i midten, hvis man kaster en bold som bliver erobret. Bolden er blevet erobret, hvis en af bolderobrerne rører bolden.

Variationer

Banens størrelse kan gøres større eller mindre.

Eleverne afleverer til hinanden og siger tallene i deres normale rækkefølge (1,2,3,4,5 osv.) Hvis man modtager bolden, når tallet indgår i en udvalgt tabel, skal der i stedet for tallet siges: ”Bum”.

Eleverne inddeles i to hold som skal spille mod hinanden. Holdene skal forsøge at erobre bolden fra hinanden.  Holdet som erobrer bolden, får bolden. Bolden er erobret, når man har bolden i hænderne.  Man må ikke slå bolden ud af hænderne på sin modstander.  Man scorer et point, når holdet har lavet 10 afleveringer til hinanden. Når et hold har scoret et point, får det andet hold lov til at starte med bolden. Hvis modstanderen rører bolden uden at erobre den, skal man starte forfra med tællingerne. Vinderen er det hold der har flest point, når spillet slutter.

Læringsaspekt

Eleverne træner tabeller og hovedregning.

Materialer

1 bold pr. 8 mand