Kastegolf

Opgavens forløb

En ni-hullers "golfbane" sættes op i skolegården eller på en boldbane. Under hvert hul (kegle) ligger en matematikopgave.

Eleverne samarbejder to og to, og hvert par begynder ved deres eget hul. Her løser de opgaven og skriver facit. Derefter kaster de bolden frem mod næste hul. De må gå dertil, hvor bolden lander, og skal notere, hvor mange kast, det krævede at komme frem til de enkelte huller. Antallet af kast skrives på det hul, man kommer frem til. Parret er færdigt, når alle banens huller er gennemført.

Vinderne er dem med færrest fejl i facit, og som samtidig har brugt mindst antal kast.

Variationer

Øvelsen kan også bruges i andre fag, se f.eks. Dansk-golf. I stedet for boldkast kan man bevæge sig på anden vis fra et hul til det næste. Eksempelvis frisbee, skolegolf, fodbold etc.

Læringsaspekt

Formålet er at lære eleverne at anvende de fire regnearter ved hjælp af hovedregning.

Materialer

En tennisbold, et scorekort og en blyant pr. gruppe og ni kegler (kan varieres efter banens længde).