Geometriske figurer

Opgavens forløb

Deles op i en gruppe, der stiller op i en række ca. 5 m fra væggen med figurer og en gruppe, der igen deles i mindre grupper, der arbejder med hoppeelastikker.

Gruppen ved væggen skal på skifte kaste bolden mod en af figurerne på væggen og råbe navnet på figuren. Herefter løber de ud i gården og finder den pågældende figur tegnet på fliserne. Man løber rundt i figurens form og ved hver side af figuren råbes figurens navn igen, så man både visuelt, kropsligt og auditivt sanser figurens form.

Den anden del af gruppen deles yderligere ud i 3-4 personers hold. Hvert hold har en hoppeelastik eller blot et langt sammenbundet elastikbånd. På afstand af grupperne lægges en bunke kort med forskellige geometriske figurers navne.

En fra hver gruppe henter et figurkort og løber tilbage til gruppen. De skal nu i fællesskab forme denne figur med arme, ben, hoved og elastik. Når figuren er formet, lægges kortet tilbage og et nyt kort hentes og formes.

Byt grupperne om undervejs, så alle prøver begge øvelser.

Variationer

Få eleverne til selv at optegne figurerne i stort form på fliserne, før øvelsen går i gang. Du kan også få dine elever til at lave figurkortene selv og bruge de termer i selv anvender fx polygon, pentagon osv.

Kan også laves med mindre klasser, hvor kun få simple figurer er med.

Læringsaspekt

Eleverne arbejder med geometriske metoder og begreber til beskrivelse af fysiske objekter  og prøver selv at undersøge og konstruere enkle figurer. De anvender grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler og  via bevægelse få de en kropslig oplevelse med disse geometriske former.

Materialer

Bolde, geometriske figurer tegnet, malet eller ophængt på en væg i gården eller hallen. Tilsvarende figurer skal være optegnet i stor form på fliserne/gulvet et sted i gården/hallen.

Til anden del af øvelsen skal bruges hoppeelastik og kort med figurnavne.