Frugtsalat

Opgavens forløb

Hver elev får et stykke kridt udleveret. Eleverne sidder på hver deres stol i en rundkreds. Der er en stol færre end elevantallet og en elev stiller sig midt i kredsen. Eleverne får hver et tal, som de skal huske. Personen i midten siger et vilkårligt tal. Alle de elever hvis tal går op i dette, skal rejse sig og finde en ny, tom plads. Personen i midten skal også prøve at nå at finde en tom stol. Den person der ikke når at få en stol, skal nu stå i midten og vælge det næste tal. 

Variationer

Læreren kan sætte en grænse for størrelsen af tallet som nævnes af personen i midten.

Eleverne får mulighed for at øve på deres tabel inden legen eller evt. have en lommeregner på sig.

Kan laves uden stole, hvor eleverne i stedet står bag en kegle eller på en tæppeflise

For at sikre at eleverne kommer til at løbe ofte, får eleverne udelukkende tal fra 3-6 og personen i midten må kun nævne tal fra 9- 24.

Tallene som nævnes af personerne i midten, skal eleverne huske og evt. skrive ned. Hvis personen som står i midten siger:  ”Er lig med’, skal alle elever rejse sig og løbe en tur rundt om stole-cirklen, hvorefter summen af de tal som er blevet sagt, skrives på tavlen af hver elev. Herefter finder de en ny plads.

I stedet for at løbe rundt om rundkredsen, kan ruten gøres længere (f.eks. ud til et fodboldmål og tilbage igen).

Bevægelsesmønsteret kan ændres, således at eleverne skal kravle, hinke, hoppe osv.

Eleverne kan få lov til at sidde med et stykke papir og notere tallene eller evt. have en lommeregner på sig.

Læringsaspekt

Eleverne arbejder med metoder til division og lærer at anvende denne regningsart ved hjælp af systematiseret hovedregning og/eller udregning med lommeregner.

Materialer

Et stort rum med gulvplads og stole til alle