Brøkstafet

Opgavens forløb

Klassen deles i 5 grupper. Klodserne lægges ca. 25 meter fra en startlinje. Alle klodserne lægges med bagsiden opad, en elev fra hvert hold løber på samme tid ud og vender en klods, hvis klodsen er skrevet med holdets farve fx grøn, tages den med tilbage i gruppen. Hvis ikke den rigtige farve vendes i første omgang, så løbes tilbage til gruppen uden klods. Næste deltager løber ud og vender og henter en klods. Når gruppen har fået sine 8 klodser skal de lægges i rigtig rækkefølge.

Klodserne fungerer som materiale til en lang række andre brøk- og gangeøvelser, som er beskrevet under ”Variation”.

Variationer

Bowling

Skriv gangestykker på den anden side af klodserne og stil dem op som bowlingkegler ca. 10 meter fra startlinjen. Hver gruppe har bold. Eleverne spiller bowling efter klodserne. Hver spiller har tre forsøg. Når man har væltet en eller flere klodser regner man facit ud pr. klods og lægger dem sammen (kun de der vælter må regnes ud). Spillet fortsættes indtil en i gruppen  når 300 point. Skal spillet forsætte, kan man ved 300 hoppe tilbage til 150 og regner videre derfra igen! Alle elever har papir og blyant til at notere stykker og holde regnskab med point.

Regneartsbowling

De væltede klodser (plusses, minusses, ganges). Klassen deles stadigvæk i 5 hold og fordeles med god afstand i skolegården eller på græsset. Husk en bold til hver gruppe. Stykkernes resultat kan noteres på asfalten med kridt.

Fællesnævnerstafet

Hent to klodser af gangen - uanset farve - find fællesnævner

Gangestafet

Varier gangestykkerne i farve koder og sværhedsgrad så alle kan være med!!

Gangestykkerne bruges også som stafet. Resultaterne hentes ind som med brøkstafetten og lægges i rækkefølge med det mindste facit først.

Hentestafet

Hold af 5 elever. Hent to klodser. Brug det hele tal på den klods der hentes først og brøken på den klods der hentes som nr. 2. Gang de to tal med hinanden. Noter stykkerne og resultater på papir.

Skriv med forskellige farver rundt på den enkelte klods. Så passer de ikke sætvis til alle opgaverne, derved vil det være for nemt, at finde den klods man skal bruge da én af siderne altid vil være kendte.

Læringsaspekt

Eleverne træner brøkernes placering på tallinjen, træning af plus-minus-og tabeltræning.

Materialer

Ca. 40 klodser (h 15 cm - b 5 cm  - d 4cm) der skrives på 5x8 klodser - (Altså 8 forskellige brøker i hver sæt af 5 klodser) Skriv brøkerne til hvert sæt klodser med hver sin farve, så du hurtigt at kan sortere dem. Der kan også bruges laminerede A4 ark i 5 forskellige farver. Klodserne har dog den fordel at de kan bruges udenfor hele året rundt uanset vejret!

Lav evt. klodserne i tværfagligt samarbejde med sløjdlæreren og klassen.