Træk og slip

Opgavens forløb

Der opstilles en kvadratisk eller rektangulær bane. Alle elever samles på banen, og to elever udvælges til fangere. Bevægelsesterningen kastes, og alle - inkl. fangerne - bevæger sig, som terningen viser. Når fangerne berører en elev, siges der ”træk”, og den, der er blevet fanget, sætter sig, så kroppen danner et toilet (højre arm vinkelret i luften som trækkes der i en snor, højre knæ i gulvet, venstre fod i gulvet, så venstre ben danner en vinkel på 90 grader og tager form som et sæde). Stillingen holdes, indtil en fri elev sætter sig på sædet og giver den tilfangetagne et regnestykke inden for et aftalt område og en aftalt sværhedsgrad (addition, subtraktion, multiplikation). Løses stykket korrekt, råber den frie elev ”slip”, hvorefter den tilfangetagne er med i legen på ny. Er stykket forkert, må den tilfangetagne vente på et nyt regnestykke fra en ny fri elev. Aktiviteten spilles på tid. Når tiden er gået, kastes terningen igen, og det nye læringsområde aftales. 

Variation

Stilingen kan varieres, jf. almindelig ståtrold.

Den matematiske opgave kan gives af den, der er blevet fanget og danner toilet. Opgaven kan også trækkes fra en bunke, hvis det er med helt små elever, legen laves, eller hvis man ønsker at træne i et bestemt emne. Kan anvendes som færdighedstræning på mellemtrinnet. Kan anvendes i dansk, hvor ”toilettet” må ”slippe”, når denne fx har nævnt 5 substantiver, verber, adjektiver el. lign., eller når vedkommende har stavet et diktatord korrekt.

Læringsaspekt

Formålet er at træne eleverne i hovedregning inden for emnerne addition, subtraktion og forberedende multiplikation.

Materialer

Bevægelsesterning, 4 kegler, 2 overtrækstrøjer, bolde.