Talstafet

Opgavens forløb

Eleverne inddeles i hold af tre til fem personer, og keglerne fordeles på hele legearealet (boldbane, skolegård eller lignende). Legen kan både leges på et stort og et lille areal, men for at opnå et højt aktivitetsniveau skal banen ikke være for stor. Læreren fordeler brikkerne under de ti kegler - der må godt være flere brikker under samme kegle. Hvert hold skal selv vælge et sted på legearealet, hvor de har base, og hvor de skal samle deres brikker.

Legen begynder med at første elev på hvert hold løber til en kegle og ser om brik nummer 1 i deres egen farve ligger der. Eleven må kigge under to forskellige kegler. Hvis eleven ikke finder brikken, løber han/hun tilbage til næste elev på holdet, der så løber af sted og kigger efter brik nummer 1 (eller brik 2, hvis brik 1 blev fundet). Hver gang må eleven kigge under to kegler. De øvrige på holdet må gerne hjælpe eleven, der løber ved at sige, hvor de mener, at brikken ligger. Det gælder om at samle alle holdets brikker hurtigst muligt.

Variation

I stedet for en almindelig talrække fra 1-10, kan man også bruge tabeller. Hvert hold kan eksempelvis skulle finde deres egen tabel. Eller man kan arbejde med lige/ulige talrækker, eller (hvis det er større klasser) tal i anden potens.

Læringsaspekt

Formålet er at lære eleverne at samarbejde omkring en kognitiv opgave. Formålet er også at give eleverne taltræning og sprogtræning ved at de skal guide hinanden rundt.

Materialer

Kulørte brikker nummereret fra 1-10. De kan laves i karton eller papir og lamineres. Der skal være et sæt brikker i egen farve pr. hold. Desuden skal der bruges ti kegler/toppe/spande.