Smæk et resultat

Opgavens forløb

Eleverne deles i fire hold, hvert hold udstyres med en fluesmækker. På tavlen placeres ark med tal fra 0-10 til hvert hold. Evt. kan man blot skrive det med kridt på tavlen. Kan også laves udendørs med fluesmækkere og talkegler. (Se video).

Læreren trækker et regnestykke og siger det. Så snart stykket er sagt må der løbes. Den der først "klasker" det rigtige resultat får 1 point. Alle går til bage til rækken. De næste i rækkerne sendes af sted osv.

Holdene må gerne hjælpe hinanden med at finde det rigtige resultat, før der smækkes

Variation

Sæt eleverne til at lave regnestykkerne selv først.

Skriv regnestykkerne på tavlen i stedet for at sige dem.

Skriv ligninger på tavlen og lad eleverne finde fx x.

Læringsaspekt

Formålet er at øve sig i at modtage enkle mundtlige informationer med matematikfaglige udtryk og herefter bearbejde det som hovedregning

Materialer

Fluesmækkere, tal ark og kort med regnestykker hvor forskellige regnearter indgår. Talkegler, hvis den laves udendørs.