Kroppen som lommeregner

Opgavens forløb

Eleverne inddeles i hold af fire til seks personer. Hver gruppe skal have gulvareal eller græsareal på min. 2 x 4 meter. Har man en hal, kan hver gruppe have en måtte at lægge sig ned på.

Læreren siger et regnestykke eller skriver det på tavlen. Eleverne skal gruppevis regne facit ud og vise det på gulvet ved at danne tal med deres egne kroppe. Fx kan læreren sige 2*5 og eleverne skriver 10 ved at to elever danner et ettal og to elever danner et nul – er der nok i gruppen, kan man sige, at de også skal skrive lig med.

Læg et konkurrenceelement ind, og giv den gruppe, der er først færdig, point efter hvert stykke.

Variation

Øvelsen kan også laves i en udgave, hvor hver gruppe forbereder et regnestykke. Først ”skriver” en gruppe sit regnestykke med kroppen, og de andre grupper ”skriver” facit, og så fremdeles, til alle grupper har lavet et stykke til de andre.

Øvelsen kan fint bruges til de større klasser også. – Så kan regnestykkerne blot være på deres niveau, hvor man også arbejder og skriver med decimaler, brøker mv. – Brug blot fantasien.

Læringsaspekt

Formålet er at lære eleverne at samarbejde og løse matematiske opgaver, som vises med kroppen. Dermed trænes også rumopfattelse og man øver tallenes former på en ny måde.

Materialer

Ingen