OL i historie

Opgavens forløb

Del klassen i grupper af tre til fire elever. Lad hver gruppe vælge en olympisk disciplin som eleverne skal arbejde med. Eleverne skal sætte sig grundigt ind i idrætsgrenen via internet- og bibliotekssøgninger. De skal lave en præsentation af idrætsgrenen og sætte den ind i et historisk perspektiv, også gerne i forhold til den tidsalder, den er udsprunget af. Perspektivet kan f.eks. være samfundsklasser, berømtheder/atleter mv.

Eleverne kan undersøge den teknologiske udvikling af idrætsgrenen. Hvordan er resultaterne f.eks. blevet forbedret gennem tiderne, hvad var verdensrekorden i 1955, og hvad er den nu? hvilke redskaber er kommet frem, som har fremmet præstationerne - eksempelvis var cykler meget tungere før i tiden, end de er i dag.

Når grupperne har brugt det afsatte antal lektioner, laver I OL i historie. Hver gruppe fremlægger deres idrætsgren, og alle prøver derefter idrætsgrenen. I kan eventuelt prøve at tage tid på jer selv, f.eks. ved 100-meter løb.

Variationer

Hvis forløbet skal komprimeres tidsmæssigt kan hver "nøjes" med at lave et spørgsmål til en OL-tipskupon som dækker samtlige valg. De præsenterer så blot idrætsgrenen kort, man prøver idrætsgrenen, og som afslutning på hele forløbet laver alle den samlede tipskupon som hjemmearbejde. Tipskuponen fungerer som en slags "aflevering" og opsamling på forløbet.

Læringsaspekt

Formålet er at lære eleverne at søge relevante oplysninger på forskellige medier og komprimere disse. Her kan også tales kildekritik.

Materialer

Tag udgangspunkt i skolens egne idrætsrekvisitter og lad eleverne lave selvstændige søgninger på internettet, aviser og biblioteket.