Lokalhistorisk bytur

Opgaves forløb

Læreren giver et lokalhistorisk rids over den by, skolen ligger i. Der er historie i selv et villakvarter, hvis man tænker sig om! Tænk bare på begreber som kolonihaver, jernbanen, udstykninger og socialt boligbyggeri.

Eleverne sendes dernæst ud i byen for at fotografere forskellige eksempler på, at tidsperioderne har påvirket byens billede, eventuelt sammen i par. Eleverne kan bevæge sig rundt på cykel eller til fods. Hver elev eller gruppe skal kun tage ét fotografi. Tilbage på skolen lægges alle billederne ind i et fælles dokument. Så kan I opstille en kronologisk tidslinje over fotografiernes motiver, og derefter kan I udfærdige et dokument, hvor stederne, der er fotograferet, lægges ind på et kort over byen. Der lægges så en rute, som I kan følge for at nå rundt til alle stederne.

Hver elev forbereder et lille oplæg om det motiv og den tidsperiode, de har fotograferet. Her kan internettet, historiebøger, leksika mv. tages i brug. Dernæst skal I alle sammen begive jer ud for at se på de lokalhistoriske motiver. Det kan igen være til fods eller på cykel. Hver gang i kommer til et "fotografi" skal "fotografen" fremlægge sit lille oplæg om det, der er fotograferet. Læreren kan så supplere og sætte det i et større perspektiv.

Opgaven laves over to til tre historielektioner inklusiv hjemmearbejde.

Variationer

Læreren tager fotografierne af lokaliteterne og tager blot eleverne med rundt på en lokalhistorisk vandring eller cykeltur.

Læringsaspekt

Formålet er at lære eleverne at forklare afgørende begivenheder og samfundsforandringer. Forklaringerne skal tage udgangspunkt i forskellige perioders fremherskende værdier og holdninger. Formålet er også at lære eleverne at søge oplysninger i forskellige medier, samt at bearbejde disse oplysninger og vurdere deres kildeværdi.

Materialer

Kamera, eventuelt et mobiltelefonkamera.