Fotosafari

Opgavens forløb

Læreren udvælger en række billeder af forskellige historiske begivenheder eller historiske steder i forskellige lande. Det kunne også være billeder fra Folkeskolens historiekanon. Billeder er nemme at finde via internettet. En søgning på www.google.dk under "billeder" på flg. tekst "5. maj 1945" vil eks. vise et billede af Feltmarskal Bernard Law Montgomery (der kører gennem København i forbindelse med befrielsen. Danske og engelske flag daler ned i skøn forening omkring ham).

Keglerne spredes ud på en boldbane eller i skolegården, og de laminerede billederne placeres under keglerne sammen med et landenavn, der ikke hører sammen med billedet.

Del eleverne ind i grupper af to personer, og lad parrene begynde ved forskellige poster. De skal nu gætte begivenheden samt i hvilket land, begivenheden fandt sted. Derefter skal de løbe videre og kigge under keglerne, indtil de finder det land, hvori begivenheden fandt sted, og så er der et nyt billede, grupperne skal gætte og finde et land til.

Når løbet er færdigt, og alle har været ved samtlige kegler, samles der op på løbet i klassen. I kan f.eks. tale om, hvilke begivenheder eller steder, eleverne var ved, hvilken historie, der ligger bag billedet, se om I kan opstille en tidslinje for begivenhederne på billederne osv.

Variationer

Der kan også udarbejdes et svarkort, som eleverne bruger til at notere svarene på.

Øvelsen kan med fordel bruges som en spændende måde at repetere et gennemgået emne på. Når eleverne kender systemet, kan et par elever også stå for at lave løbet.

Læringsaspekt

Formålet er at lære eleverne at redegøre for historiske begivenheder.

Materialer

Kegler, laminerede billeder og kort med navne på de lande, der hører sammen med begivenhederne på billederne.