Vend et land

Opgavens forløb

Læreren forbereder vendespilbrikker, der passer sammen to og to. Ordene og symbolerne på brikkerne kan varieres efter det tema, der arbejdes med i klassen. Hvis der arbejdes med lande, kan den ene brik i et sæt have landets navn, mens den tilhørende brik har landets flag eller en oplysning om landet. Øvelsen kan med fordel laves i mindre grupper. I så fald skal der dog være flere eksemplarer af brikkerne - eller flere spil med forskellige temaer.

Øvelsen spilles som almindeligt vendespil, hvor hver elev skiftes til at vende to brikker. Hvis eleven vender to brikker, der passer sammen, får vedkommende et stik og må tage de to brikker. Spillet slutter, når alle stik er taget. Vinderen er den elev med flest stik.

Variationer

Øvelsen kan bruges i en lang række fag og er specielt god i situationer, hvor læreren ønsker at øve noget, der skal læres udenad.

Læringsaspekt

Formålet er at øge elevernes kendskab til begreber knyttet til geografi.

Materialer

Vendespilbrikker lavet af papir i A4 eller A5 med ord og symboler, der parvist knytter sig til geografi. Brikkerne kan eventuelt lamineres, så holdbarheden forlænges.