Ordræs

Opgavens forløb

Øvelsen skal foregå på et tomt gulvareal, der kan rumme klassen. Midt på gulvarealet placeres et stort antal små sedler (eksempelvis 300 sedler - jo flere jo bedre) med ord, som alle har med geografi at gøre. Ordene på sedlerne må gerne passe til flere temaer inden for geografi og kan både være generelle eller specifikke. Eksempler på ord: (uland, hovedstad, Budapest, orkan osv.). Læreren kan søge inspiration i de ord, der bliver brugt i faghæftet om faget.

Læreren udpeger et tema, og det er så elevernes opgave at samle flest mulige ord fra bunken, som kan knyttes til temaet. Vinderen er den elev, der har samlet flest mulige rigtige ord, når læreren siger stop. Eksempler på temaer: Økonomi, vejrforhold, lande, miljø osv. Det er vigtigt, at cirka 50 ord passer til hvert tema. Derfor er det en god idet at have både generelle, svære, lette og specifikke ord.

Variationer

Legen kan bruges i andre fag, hvor temaer og ord afspejler det enkelte fag.

Læringsaspekt

Formålet er at øge elevernes kendskab til og forståelse af en række termer inden for geografi.

Materialer

En stor mængde små sedler af papir eller karton med geografi-relaterede ord