Landequiz

Opgavens forløb

Hver elev får et A4-papir med et skema, hvor der i øverste række står: land, hovedstad, sprog, indbyggertal, areal, særligt kendetegn. Skemaet skal have det antal rækker, som svarer til det antal lande, der ønskes at arbejde med.

Rundt i klassen, på gangarealet eller i udeområdet placeres små svarkort (må gerne gemmes lidt) med oplysninger om de forskellige lande. Med Island som eksempel laves små svarkort med følgende ord: Island (land), Reykjavik (hovedstad), islandsk (sprog), 325.000 (indbyggertal), 103.000 km2 (areal), geotermisk område (særlige kendetegn).

Eleverne skal bevæge sig rundt i øvelsesområdet, finde svarkortene og indplacere dem i det udleverede svarskema. Hvis eleverne ikke kan indplacere svarene, må de søge efter oplysninger i geografibogen.

Variationer

Øvelsen kan tage udgangspunkt i det tema, klassen lærer om i den pågældende periode, eksempelvis Sydamerika. Oplysningerne, som eleverne skal finde, kan variere alt efter, hvilke forhold læreren ønsker at lægge vægt på. I stedet for ovennævnte forslag kan der eksempelvis opereres med naturforhold, geologisk kredsløb, industri og det globale vindsystem. Samtidig kan øvelsen bruges i andre fag, eksempelvis historie, hvor der tages udgangspunkt i historiske begivenheder.

Læringsaspekt

Formålet er at indøve bestemte kendetegn ved forskellige lande og søge viden i fagbøger.

Materialer

Svarskemaer printet på A4-papir og svarkort printet på papir og karton.