Syre-base kampen

Opgavens forløb

Eleverne deles i to og stiller sig op i to rækker, med ansigtet mod hinanden. Der er ca. 1,5 meter mellem rækkerne. Den ene række er syre og den anden er base. Læreren råber nu et stof, fx opvaskemiddel. Da sæben er basisk, skal alle baserne forsøge at fange alle syrerne. Syrerne skal flygte bagud og nå ned i syrens hjemme område, som ligger ca. 20 m. væk og er markeret med kegler. Bliver man fanget, skal man med over på modsatte hold. Sådan fortsættes der med kendte og måske mindre kendte stoffer. Råbes et neutralt stof, og nogen bevæger sig, så skal de også over på modsatte hold. Kan varieres – eleverne kan ligge eller sidde, løb kan erstattes af hink, hop el lign.

Variationer

Kan også laves med andre kategorier, fx: pattedyr og andre dyr, grøntsager og frugter, faste og flydende stoffer/gasser fra det periodiske system. Når eleverne kender legen, kan de selv blive bedt om at skrive emner til en kategori på små sedler og læreren læser dem op enkeltvis og herefter fanges der.

Læringsaspekt

Eleverne arbejder med at vurdere organiske og uorganiske kemiske forbindelser, i dette tilfælde syre/base.

Materialer

Kegle