Kemistafet

Opgavens forløb

Øvelsen kan laves udendørs, i gymnastiksalen eller på et gangareal. Jo større arealet er, des mere får eleverne bevæget sig. Sedlerne med grundstoffernes symboler placeres med teksten nedad i øvelsesarealet. Sedlerne kan eventuelt placeres under en kegle - flere sedler kan placeres under samme kegle. Klassen inddeles i grupper 3 og 3. Hver gruppe får en spilleplade og alle grupper stiller sig i samme afstand fra keglerne.

Nu gælder det for de enkelte grupper om at finde de symboler, der svarer til grundstofferne på spillepladen. Den første elev fra hver gruppe løber hen til en kegle for at finde et korrekt symbol. Hvis der er flere sedler under én kegle, må eleven vende alle sedler. Hvis eleven ikke finder et korrekt symbol, løber han/hun tilbage til gruppen, hvorefter næste elev løber ud og kigger under en kegle. Hvis eleven finder et korrekt symbol, er det tilladt at kigge under endnu en kegle og dermed have mulighed for at finde to korrekte symboler. Den gruppe, der først får udfyldt sin spilleplade, har vundet.

Variationer

I stedet for det periodiske system, kan der arbejdes med andre temaer inden for fysik/kemi,  eksempelvis kemiske formler.

Læringsaspekt

Formålet er at samarbejde omkring en kognitiv opgave samt lære det periodiske system.

Materialer

Cirka otte spilleplader, hvor der er skrevet navne på seks grundstoffer. Sedler i papir/pap med grundstoffernes symboler svarende til de grundstoffer, der er på spillepladerne. Eventuelt kan der anvendes et antal kegler.