Grundstofsortering

Opgavens forløb

En masse små papirlapper med grundstofnavne lægges ud i et område, med den blanke side opad.

Eleverne er sammen i par og skal fra et udgangspunkt løbe ned og hente en lap på skift. Når alle lapper er samlet ind af parrene. Skal de sortere stofferne i kategorierne flydende stoffer, faste stoffer og gasser. Hvis hele de periodiske systems stoffer er med, kan syntetiske stoffer også være en kategori. – Men i starten er det nok blot at have de 20 mest kendte stoffer med på sedlerne.

Eleverne i grupper skal på skift løbe hen til en række med tre spande, en for hver kategori, og putte en af deres lapper i den rigtige spand.

Den måde de skal løbe på varierer:

  • Flydende (løb af sted begge to, med hinanden i hånden og aflever lappen)
  • Faste (hink på et ben og aflever lappen)
  • Gasser (snor rundt om dig selv to gange, før du afleverer lappen)

Når alle lapper er afleveret, gennemgås hver spands indhold og man kan snakke om hvert stofs egenskab på klassen.

Variationer

Kategorierne, som spandene skal repræsentere kan variere – de kan være lettere: sorter efter metal/ikke-metal eller sværere: grupper eller perioder.

Eleverne kan have det periodiske system i oversigtsform til rådighed frit under øvelsen eller læreren kan have det, og man skal lave en øvelse, for at få det at se, fx 10 englehop.

Læringsaspekt

Eleverne arbejder med kategorisering af grundstoffer og lærer om grundstoffernes egenskaber.

Materialer

Små papirlapper med grundstoffernes bogstaver, 3 spande/kasser, evt. det periodiske system til hjælp.