Bevæg en 13'er

Opgavens forløb

De 13 svarkort placeres/gemmes rundt i klassen. Eleverne skal gå rundt i klassen og finde svarkortene, hvorefter de noterer de rigtige svar på tipskuponen. Hvis de ikke kan svare på spørgsmålene, kan svarene findes i fagbøger.

Afslutningsvist kan tipskuponen gennemgås fælles og en vinder kan eventuelt kåres.

Variationer

Spørgsmålene kan tage udgangspunkt i et bestemt tema indenfor fysik/kemi eller kan være mere bredt formuleret og runde flere temaer inden for fysik/kemi. Bevæg en 13'er kan bruges i alle fag og på flere klassetrin afhængigt af sværhedsgrad.

Læringsaspekt

Formålet er at kontrollere elevernes kendskab til temaer inden for fysik/kemi. Øvelsen er særligt velegnet til en opsummering på et netop gennemført undervisningsforløb.

Materialer

"Tipskuponer" med 13 spørgsmål med mulighed for at svare 1,X eller 2. 13 svarkort svarende til spørgsmålene i tipskuponen, hvorpå der er tre svarmuligheder