Oversæt 30

Opgavens forløb

Del eleverne ind i grupper af to til tre personer. Hver gruppe skal have en dansk-engelsk ordbog. Indenfor et overskueligt område, som f.eks. skolegården, hænges de 30 sætninger op eller lægges ud. Brug sten eller kegler til at lægge over dem, så de ikke blæser væk.

Gruppen slår med terningen, som f.eks. viser 5. Gruppen skal nu finde opgave 5. Gruppen må gerne dele sig og råbe et kodeord, eksempelvis "Kykliky", når den rigtige post er fundet. Så samler gruppen sig ved den fundne opgave 5. Så skal sætningen oversættes, og gruppen går samlet til en kontrollør for at afgive svaret. Er oversættelsen rigtig, slår gruppen igen med terningen og lægger det nye tal til de 5, f.eks. 5+3 = 8. Gruppen skal nu finde opgave 8, oversætte, afgive svar, slå med terningen, lægge de to tal sammen osv.

Er oversættelsen forkert, skal gruppen gå tilbage til opgaven og løse den på ny.

Variationer

Oversæt 30 kan laves med andre faglige indgangsvinkler. I matematik kan I f.eks. bruge regnehistorier og i dansk kan I arbejde med grammatik. Øvelsen kan også bruges i andre sprogfag som tysk og fransk.

Sværhedsgraden kan varieres i forhold til elevgruppen.

Læringsaspekt

Formålet er at lære eleverne at tale og skrive engelsk samt at lære at følge centrale grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse.

Materialer

Fem til seks terninger. 30 sætninger, som eksempelvis skrives på farvet papir med synligt nummer på opgaven (1-30). Facitliste med alle de 30 sætninger oversat til korrekt engelsk. Disse bruges af en til to kontrollører, eventuelt læreren. Ordbøger og sten eller kegler.