Swat the fly

Opgavens forløb

Eleverne deles i fire hold, hvert hold udstyres med en fluesmækker. På tavlen placeres skilte med forskellige ordklasser, navneord, tillægsord, udsagnsord samt deres tider (nutid, datid ect.). Evt. kan man blot skrive det med kridt på tavlen. Læreren eller en udvalgt elev trækker et ord og så snart ordet er sagt må der løbes. Den der først "klasker" den rigtige ordklasse/tid får 1 point. De næste i rækken sendes af sted osv.

Holdene må gerne hjælpe hinanden med at finde det rigtige svar, før der klaskes.

Variationer

Sæt eleverne til at lave ordkortene selv først. På den måde skabes bevidsthed om hvilke ordklasser der er mest hyppige i deres engelske ordforråd.

Læringsaspekt

Formålet er at øve sig i at centrale grammatiske regler om ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former.

Materialer

Fluesmækkere og kort med tillægsord, udsagnsord i forskellige tider og egennavne