Løbediktat

Opgavens forløb

Skriv tillægsord fra en tekst på store plancher, som hænges op/placeres i klasselokalet, på gangen, i fællesrum, eventuelt udendørs osv. Del derefter eleverne ind i par, A og B. A er writer og B er runner. B løber ud og memorerer et tillægsord og kommer tilbage til A.

Sammen sætter de tillægsordet ind i skemaet, og B er garant for stavningen. Hvis B er i tvivl, må han/hun tilbage til kortet for at kontrollere. Så byttes der, så A er runner og B writer. Fortsæt til arket er færdigt, og bed derefter A og B om i fællesskab at skrive en historie, hvor mindst ti af de fundne tillægsord indgår.

Variationer

Løbediktat kan laves med mange typer af ordkategorier, i alle sprogfag og på flere alderstrin.

Læringsaspekt

Formålet er at øve eleverne i tillægsord, gradbøjning og samarbejde.

Materialer

Plancher med ord og opgaveark.