Engelsk memory

Opgavens forløb

De forskellige engelske ord spredes ud på gulvet i en kvadratisk form med bagsiden opad. I den anden ende af klassen lægges de danske ord op i kvadratisk form også med bagsiden opad.

Eleverne skal på skift vende en brik fra hver ende, og det gælder om at finde det danske og engelske ord, der er ens. Eleverne må kun vende to ord ad gangen. Når en elev finder to ens ord, må han/hun tage dem til side som et stik. Hver gang et stik findes, må eleven vende to nye kort.

Det kan være en fordel at have to spil i gang i klassen på samme tid, så man ikke skal vente så længe på tur.

Læringsaspekt

Formålet er både at lære eleverne at udtale de engelske ord, der arbejdes med og at skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære og genkendelige emner som familie og interesser.

Materialer

Mange stykker kulørt, lamineret papir med engelske ord og de tilsvarende danske ord på hvidt lamineret papir (eksempelvis "bord" og "table")