Control the robot

Opgavens forløb

Læreren fordeler boldene på et græsareal med god plads.

Eleverne er sammen to og to. Den ene med bind for øjnene. Den seende giver den blinde ordrer om hvad vej han/hun skal gå, eks. "walk", "walk", "run", "stop", "stoop" (bøj ned), "pick up the ball". Parrene skal samle så mange bolde sammen som muligt og tælle dem på engelsk. Når alle har talt, fordeles boldene igen og parrene bytter roller. Alle samles til sidst og hvert par fortæller (på engelsk) hvor mange bolde de i alt fik.

Variationer

Kan også laves i tysk på mellemtrinet.

Læringsaspekt

Formålet er at lære eleverne at tale og forstå engelsk og indgå i en sprogleg.

Materialer

Tørklæder som bind for øjnene. Bolde eller kugler lavet af avispapir/sølvpapir. Grankogler eleverne selv har fundet.