Tekst rally

Opgavens forløb

Man deler eleverne op i små grupper. Hver gruppe skal have to ens tekster med fejl i. Teksterne skal placeres med passende afstand, så man kan løbe frem og tilbage mellem teksterne.

De forskellige grupper finder hver især fejl i den tekst, der ligger ved dem. Når de har fundet en fejl, løber de ind og slår med terningen og udfører derefter bevægelsesarten ned til den anden tekst og retter fejlen.

Til sidst læser de forskellige grupper deres rettelser op, og de diskuteres i klassen.

Variationer

Øvelsen kan også bruges i andre sprogfag og med alle de forskellige grammatiske områder, eleverne skal arbejde med. 

Eleverne kan selv skrive teksterne, eller læreren kan bruge tekster fra stile eller tekstproduktioner, eleverne selv har lavet.

Materialer

Bevægelsesterning, to ens tekster med fejl. Hent fx prøveeksempler fra FSK prøverne.

Læringsaspekt

Formålet med opgaven er at eleverne arbejder med korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster. Samtidig trænes deres i færdigheder i korrektur og tegnsætning, som skal mestres til FSK prøven i læsning og retskrivning.