Stikordsjagt

Opgavens forløb

Eleverne læser en tekst og skriver stikord i kladdehæftet. De får herefter udleveret et stykke kridt hver og skal skrive deres stikord forskellige steder i skolegården (det kan være på asfalten, på muren, på/under bænken, på en blomsterkumme, på gyngestativet mm.). Stikordene kan skrives spejlvendt for at skærpe opmærksomheden.

Når alle elever har bevæget sig rundt og har skrevet deres stikord, skal de efterfølgende bevæger sig rundt og lede efter de andres stikord. Når man finder et stikord, man ikke har på sin egen liste, tilføjer man det i sit kladdehæfte.

Herefter bevæger eleverne sig rundt mellem hinanden to og to og fortæller hinanden, hvilket stikord man har fundet, og hvilken relevans/betydning det har for det læste. Derefter finder man en ny kammerat og fortæller om et nyt stikord samt dets betydning for teksten. Der fortsættes indtil alle elever har talt med hinanden. Afslutningsvis opsamles de vigtigste stikord i klassen.

Variationer

Opgaven kan udføres to og to, der kan sættes tid på opgaven, og den kan sagtens gennemføres i sprogfagene eller i historie.

Materialer

Kridt, kladdehæfte og blyant.

Læringsaspekt

Formålet er at lære eleverne at arbejde med læste tekster (fiktion/nonfiktion), tage stikord til en læst tekst, samt at udvælge det centrale fra det læste. Formålet er også, at eleverne lærer at indsamle stof og disponere over indholdet.