Mega spilleplade

Opgavens forløb

Der laves en kæmpe spilleplade i lokalet ved at lægge f.eks. røde A4 ark eller lignende på gulvet som felter. Disse lægges som veje på kryds og tværs. Nogle af felterne (de blå) har en opgave bagpå, som kan være af forskellig karakter og evt. lægge sig op af et emne man har arbejdet med.

Del eleverne i små grupper af 3-4 personer.

Grupperne bevæger sig rundt på spillepladen som "brikker". Lad dem starte forskellige steder på pladen, så de bliver fordelt ved opgaverne. Der kastes med en terning, og eleverne flytter det antal felter, som terningen viser.

Eksempler på fagområder og opgaver

Dansk, genrer

Sortér følgende avisudklip i anmeldelser, baggrundsartikler og nyhedsartikler. (Materialet lægges på et bord tæt på feltet)

Forklar følgende begreber, som anvendes i forbindelse med artikler: byline, manchet, brødtekst.

Hvilken overskrift kunne man give denne nyhedsartikel?

Der hvor du bor, har kommunen valgt at fjerne skaterbanen. Det er du ikke enig med dem i, er en god idé. Skriv et læserbrev, hvor du argumenterer for, at den skal blive der.

Se på eksemplerne med 4 dagbøger. Hvilken er en personlig/privat dagbog, rejsedagbog, skolelogbog og skibslogbog?

I skal i gruppen lave en tale til jeres klasse. Formålet skal være at fortælle dem, hvordan det har været/er at gå i klasse med dem. Hvad det har givet jer af gode oplevelser m.m.

En af jer skal fortælle følgende eventyr for resten af gruppen. Kast med terningen. Den, der får det laveste tal, skal fortælle.

Novelleroulette: I skal skrive en novelle. Slå med terningen og på papiret fremgår det, hvilken person, der skal være hovedperson, hvilken konflikt novellen skal indeholde, i hvilken historisk tid novellen skal foregå i og hvilket sted novellen skal foregå.

Variationer

På spillepladen kan der også være grønne felter med bevægelsesopgaver på, hvis man vil skabe mere fokus på fysisk aktivitet.

Når spillet er slut, - det kan godt fylde en dobbeltlektion, så bruges der tid på at samle op fælles og hver gruppe præsenterer sin novelle, tale, læserbrev.

Materialer

En terning pr. gruppe. Plader til at lave spillepladen. Eksempelvis kulørte ark papir i rød og blå. På den ene side af de blå skal skrives opgaver. Se nedenfor.

Læringsaspekt

Formålet er at lære at gøre rede for samspillet mellem tekst, genre, sprog, indhold og situation. At vise indsigt i - og kunne anvende et bredt udsnit af genrer.