Gramma games

Opgavens forløb

De tre poster klargøres  og introduceres af læreren. De kan placeres rundt i klassen eller ude/ind/gangareal. Grupper på 5-6 elever fordeler sig på posterne og går i gang. De arbejder på hver post til alle opgaver er løst og går så videre til næste post.

På hver post ligger der en kort beskrivelse af øvelsen og evt. flere forskellige sæt opgavekort, så man kan komme flere gange på hver opgavestation.

Post

Bevægelse

Fokus

Øvelse

1

En af terningens seks bevægelser

Stumme bogstaver

Eleverne står på 2 rækker. En er udenfor og læser et af kortene op og kaster terningen. De to første elever laver nu den givne bevægelse fra terningen ned til den kegle som repræsenterer det rigtige svar. Når alle elever har været igennem evt. 2 gange er de færdige på denne post.

2

Kæmpeskridt

Endelser

Rundt om på jorden er skrevet hhv. nutids –r/at-form og –ene/-ende osv. En elev læser udsagnene op et ad gangen. De andre i gruppen skal så gå med kæmpeskridt hen til de rigtige svar. Hvis nogen stiller sig på et forkert svar, skal personen læse næste udsagn op.

3

Kænguruhop/

Kæmpeskridt

Egenavne

Gruppen står på en række og skal konkurrere om at komme først fra A-B. En af eleverne læser et ord op. Hvis man mener, at det er et egenavn, laver man et kænguruhop fremad. Hvis man svarer forkert, skal man gå et kæmpeskridt tilbage.

Når alle grupper har været på alle poster, gennemgår man hver øvelse og får en faglig snak om de forskellige områder.   

Variationer

Øvelsen kan også bruges i stort set alle fag og klassetrin. Øvelserne kan også laves enkeltvis af hele klassen og bredes ud over 6 lektioner eller en emnedag.

Materialer

Der er i øvelsen tre poster eleverne skal rundt til. Hvis klassen er stor, kan der være to af hver post.

  • Opgavepost 1: 2 kegler hhv. med overskrifterne ”Med stumt bogstav” og ”Uden stumt bogstav”, samt ordkort (25 stk) med/uden stumme bogstaver, bevægelsesterning.
  • Opgavepost 2: Kort med udsagn hvor ord med endelserne –ene/-ende og  ord med nutids –r/i at-form indgår, kridt.
  • Opgavepost 3: Ordkort med ord, som er eller kan forveksles med egenavne.
    Skriveredskaber
    Hvis opgavekortene lamineres, er de nemme at genbruge.

Læringsaspekt

Formålet er eleverne arbejder med stavning, forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget.