Gæt og Grimasser

Opgavens forløb

Eleverne arbejder i par.

Begge elever skriver hver deres korte historie. Den ene elev mimer/dramatiserer sin egen historie med kroppen, og den anden elev skriver historien ned, som han/hun forstår den. Herefter bytter de roller. Når begge har skrevet ned, hvad den anden har mimet/dramatiseret, ser de, om det stemmer overens med den historie, de hver især oprindeligt havde skrevet. Alternativt kan eleverne, i stedet for at lave egne historier, tage udgangspunkt i et billede, en nyhed eller noget andet fra deres hverdag.

Den oprindelige ide til "Gæt og grimasser" stammer fra "Motion i Klassen", udgivet af Københavns Kommune.

Variationer

Når eleven har skrevet historien ned, kan den gå videre til en ny "mimer", som så mimer historien til en tredje elev. Den tredje elev skriver så igen ned, hvad han/hun tror, der bliver mimet. Herefter kan denne nye udgave af historien gå videre til en ny "mimer". Dette kan forsætte, indtil historien kommer tilbage til den oprindelige "mimer", hvor han/hun kan opleve den forandring, historien har fået undervejs.

Herefter kan nogle af historierne dramatiseres både ud fra den oprindelige version, og ud fra den version, som historierne sluttede med at have. Alle kan således se den ændring, som historierne gennemgår fra person til person, når kommunikationsformen skifter fra tale/skrift  til kropssprog.

En anden mulighed er at stille krav til antallet af ord i den historie, der skal mimes.

Der kan også arbejdes i par eller grupper, så både skriveprocessen og fortolkningsprocessen af dramatiseringen indeholder et element af samarbejde.

Materialer

Papir og blyant, eventuelt noget "klæd ud-tøj" og billeder/avisartikler.

Læringsaspekt

Formålet er at lære eleverne at skrive, dramatisere og fortolke tekstproduktioner.