Skrivestafet

Opgavens forløb

Eleverne deles i 2-5 lige store hold. Der vælges en afstand eleverne skal løbe. Hvert hold får tildelt et tavleområde/papir samt noget at skrive med, der skal fungere som depeche. Holdene skal stå bag startlinjen. Den kan godt være udenfor klasseværelset og stafetten går så ind i klasseværelset til tavlen.

Læreren fortæller hvad kravet til sætningerne, der skal skrives på tavlen, er; fx 10 ord i sætningen samt korrekt tegnsætning, en sætning med så mange tillægsord som muligt eller en sætning om et bestemt emne eller genre.

Den første fra alle hold løber ind og begynder en sætning ved at skrive et ord. Så løbes der retur og næste fra holdet løber ind til tavlen. Når alle hold er færdige med deres sætning, går alle fælles ind i klassen og gennemgår alle sætninger og retter eventuelle fejl.

Variationer

Kan laves i sprogfag.

Læreren kan også begynde sætningerne ens med tre ord, eks. "Der var engang" eller "Jeg drømmer om…"

Materialer

Tavle og kridt eller papir og blyanter.

Læringsaspekt

Formålet er at øve sig i at kunne skrive beskrivende og kreativt med et ordforråd tilpasset forskellige teksttyper eller genrer. At øve sig i at stave alle almindelige ord sikkert, bruge korrekte bøjningsformer og anvende hensigtsmæssig tegnsætning.