Ordklassesafari

Opgavens forløb

Til øvelsen skal der opstilles 6 stationer.

  1. Slå med bogstavterning – dan et ord der starter med det bogstav I slår og put det i en ordklasse på jeres safarikort.
  2. Vælte/rejse kegler med numsen.  10 stk. skal vælte/rejses op – eleverne tager 5 kegler hver.
  3. Bogstavkort ligger med bagsiden opad – træk 2 bogstaver og dan et ord, hvor begge bogstaver indgår og put det i en ordklasse på jeres safarikort.
  4. Lig på maven begge to, op og stå, ned og ligge på ryggen, op og stå, ligge på maven i denne rækkefølge. Gentag 10 gange hver.
  5. Slå med en talterning – dan et ord med det antal bogstaver der svarer til det antal terningen viser - og put det i en ordklasse på dit scorekort. Slår du 1, kan du vælge frit hvor mange bogstaver ordet skal have.
  6. Stå med ryggen til hinanden. Før en bold til siden mod højre og aflever den til makkeren bag ryggen (makkeren drejer også overkroppen mod højre for at modtage), så føres bolden mod venstre og øvelsen gentages. Bold kører i et 8- tal om bag ryggen på de to.

Eleverne er nu sammen i par. Hvert par har et safarikort. (Kan downloades)

Grupperne starter ved en vilkårlig station og bevæger sig frem i rækkefølge. Man fortsætter til hver gruppe har 20 ord på safarikortet. Læreren checker det.

Øvelsen kan sluttes af med at lave ordkort på små stykker kulørt karton, hvor hver ordklasse har en farve. Parrene går sammen tre og tre, danner større grupper og fremstiller ordkortene ud fra deres safarikort. Ord der går igen laves kun en gang. Disse kort bruges til øvelsen ”Stjerneord”

Kan også laves som lektie.

Variationer

En anden viderebearbejdelse af de dannede ord er, at kigge efter dem i den/de tekster I læser for tiden.

Materialer

16 Kegler, talterning, bogstavkort, bogstavterning og en bold.

Læringsaspekt

Formålet er at give eleverne viden om danskgrammatikkens store ordklasser som navneord, udsagnsord, tillægsord, forholdsord og egennavne, og hermed lægge op til træning i tegnsætning.