Ord-dart

Materialer

Risposer, plade/A3 papir med "ordklasser) 

Fremgangsmåde

Eleverne kaster risposer (eller bolde), og skal ramme en plade/papir som indde­les i ordklasser (”tillægsord”, ”navne­ord”, ”udsagnsord” osv.). Hvis eleven fx rammer ”tillægsord” skal han/hun skrive et tillægs­ord på et papir. 

Variation og progression

Der kan gives point efter hvilken ordklasse, der rammes, og efter længden på det ord eleven finder på.

Der kan både konkurreres individuelt, i par og i grupper.

Der kan påføres forskellige bøjningsformer på pladen, så eleverne eksempelvis kan ramme ”udsagnsord” og ”nutid”, hvorefter eleven skal skrive et udsagnsord i nutid.

Der kan arbejdes på tid, eksempelvis ved at give opgaven: ”ram og lav så mange forskellige tillægsord som muligt på 5 min.”

Eleven/eleverne kan få x-antal kast til rådighed, og når de er brugt, kan der laves en kort historie ud af de ord, han/hun har konstrueret. Historien kan eventuelt læses for klassen eller en mindre gruppe.

Pladen kan også indeholde bogstaver. Hvis der rammes et ”A”, skal eleven lave et ord, der starter med ”A” eller indeholder ”A”.