Gramma Champ

Opgavens forløb

Der tegnes en bane op flere steder i skolegården. Banen har fire felter med henholdsvis navneord, udsagnsord, tillægsord og egennavne. Eleverne deles op i grupper á fire til fem elever, som skal stille sig tre meter fra hver deres bane bag ved en streg. Første elev kaster en ærtepose ud i cirklen, og løber derefter ud og tjekker, hvilken ordklasse, der står i det felt, hvor posen landede. Eleven kaster derefter posen hen til næste mand i rækken. Første Eleven løber tilbage til gruppen og skriver et bud på et ord fra ordklassen på et stykke papir (eksempelvis: Navneord: Bold eller Egennavn: Birkerød). Eleverne må gerne hjælpe hinanden med at finde frem til løsningerne. Eleven skal huske at skrive, hvilken ordklasse ordet skal tilhøre. Papiret lægges i holdets plasticpose. Efter X antal minutter afleveres poserne til læreren.

Læreren tæller de rigtige svar op (eventuelt sammen med eleverne) og afgør derefter hvilken gruppe, der er ugens Gramma Champ.

Variationer

Legen kan bruges i andre fag og med andre sproglige discipliner indenfor danskgrammatikken (eksempelvis andre bøjningsformer).

Materialer

Ærteposer eller andre ting, der kan bruges til at kaste med (eksempelvis en tør karklud eller et viskestykke med en knude på), kridt og en pose for hver fire til fem elever.

Læringsaspekt

Formålet er at give eleverne viden om danskgrammatikkens store ordklasser som navneord, udsagnsord, tillægsord og egennavne.