Diktatløb

Opgavens forløb

Der tages kopier af nogle sider i en læsebog el. anden tekst I arbejder med. Hver side puttes i en plasticlomme, og hænges op rundt omkring i skolegården/på sportspladsen. (Få eleverne til at hjælpe med at hænge dem op.)

Plasticlommerne er nummererede. Der skal være et fælles udgangspunkt, hvor eleverne har papir og blyant liggende. Eleven løber først ud til forskellige plasticlommer og læser teksten. Herefter løber eleven tilbage til udgangspunktet og skriver alt ned hvad han kan huske fra siden. Herefter løber eleven ud til næste plasticlomme, altså et nummer højere, og læser teksten, løber tilbage og skriver det ned han kan huske osv. Eleverne er efter øvelsen sammen i par, hvor de retter hinandens diktater og i samarbejde retter de ord, som de ikke kan stave. Læren kan bruges til at spørge om hjælp hvis der er nogle ord som der tvivl om. 

Variationer

For at få mere bevægelse på øvelsen, kan sedlerne evt. hænges op i træer/legestativer, så man skal klatre lidt for at se teksten.

Eleverne kan inddeles på forskellige niveauer ved at sedlerne har forskellige farver efter sværhedsgrad.  Blå er eksempelvis = svære ord, gul = mellemsvære og rød = lette ord. Eleverne kan så inddeles efter niveau og kan gå efter de sedler der passer til deres niveau.

Man kan også påføre hver tekstseddel en bevægelsesform. Når eleven har skrevet ned hvad de kan huske, skal de lave den bevægelsesform, der stod på sedlen hen til den næste plasticlomme. Bevægelsesformerne kan være gang, løb, koldbøtte, rulle, kaninhop, krydsløb osv.

Kan også laves i engelsk eller tysk.  Når eleverne har læst siden, skal de tilbage og skrive det på dansk eller på det fremmede sprog.  

Materialer

Kopier fra nogle sider i en læsebog el. lign (download evt. øvelsen og se et eksempel på tekst), plasticlommer som svarer til antallet af kopier, strips/snor til at hænge plasticlommerne op med.

Læringsaspekt

Formålet er, at eleverne øver sig i at stave samt at forholde sig til korrekt stavning i egne og andres tekster.