Aktiv læsning

Opgavens forløb

Læreren har forberedt 10 små bevægelseshistorier eller klassen deles i 10 grupper, der hver formulerer en lille skriftlig bevægelseshistorie. Historien skrives på et lille kort. Historien kunne lyde: "Pigerne hoppede alle i sjippetov dagen lang, de kunne hoppe på mange forskellige måder. Prøv om du kan hoppe 10 gange, og på flere forskellige måder".

De 10 historier lægges under ti kegler som er fordelt i klassen eller på et udeareal. Skal der bruges en rekvisit, så lægges den også ved keglen.

Eleverne starter i grupper ved en kegle hver af de 10 kegler.  Her læser man en historie og aktiviteten udføres.

Så går gruppen videre til næste kegle og så fremdeles, indtil alle har læst og udført alle historier.

Variationer

Kan også laves i sprogfag eller i matematik, hvor man laver regnestykker som skal regnes ud og resultatet skal hoppes, sjippes, hinkes, laves som mavebøjninger el. lign.

Materialer

Talkegler og evt. redskaber som sjippetov, hulahopring.

Læringsaspekt

Øve læsning, skriftlig formulering samt tekstforståelse.