Vokal-spand og konsonant-kurv

Opgavens formål

Bogstaverne ligger i en bunke og ca. 25 m. væk står en spand og en kurv. Når dette er lagt op, må alle eleverne trække et kort/låg og løbe til enten Vokal-spanden eller konsonant-kurven og putte deres bogstav i. Dette fortsættes til alle kort er puttet i spand/kurv.

Nu skal eleverne deles i grupper på tre. En elev ad gangen må løbe hen og hente et kort/låg og bringe det tilbage til gruppen. De som ikke løber, danner ord med de hentede bogstaver. Det er valgfrit, om man vil hente vokaler eller konsonanter.

De dannede ord kan skrives med kridt på fliserne, hvis man leger i en skolegård. – Ellers på papir, hvis det er inde.

Variationer

Kan laves i tysk el. engelsk. – Husk i så fald disse sprogs særlige bogstaver.

Kan laves i matematik – lige/ulige tal og der skal laves regnestykker af de hentede tal.

Materialer

Mindst 100 stk. mælkelåg/bogstavkort/ærteposer med bogstaver – både vokaler og konsonanter. – Brug evt. de bogstavkort der kan downloades og kopier rigeligt.

En spand og en kurv samt evt. kridt.

Læringsaspekt

Formålet med øvelsen er, at eleverne øver sig i at kende bogstaverne og deres lyd og egenskaber. Samtidig øver de sig i at stave på en eksperimenterende måde. – Efter hvilke bogstaver de har til rådighed.