Stjerneløb

Opgavens forløb

Der placeres 6 kegler i en "stjerne" med tallene 1-6 på og 1 kegle midt i "stjernen". Under keglerne ligge sedler med ord og billeder.

Ved keglen i midten skal der være 3-4 terninger. På skift kastes med terningerne, slår man 1 løber man til kegle nr. 1 og henter ord/billedlotteribrikker. Retur til keglen på midten og slå igen. Slår man det samme tal 2 gange - løbes der til den samme kegle flere gange. Spillet fortsætter,  indtil man har samlet tilstrækkeligt med ord og billedlotteribrikker. Herefter arbejdes, der med at lave sætninger eller evt. en hel historie, hvor flere elever går sammen og med alle deres ord og billeder. Lav en fælles gennemgang og respons på gruppernes historie/sætninger afslutningsvis.

Variationer

Kan laves med bogstaver i stedet for ord. Bogstaverne skal så fungere som begyndelsesbogstaver til de ord, eleverne skal bruge i de sætninger, de skal danne.

Lad eleverne løbe på forskellige måder ud til keglerne, eksempelvis hinke, gadedrengeløb, baglæns, "freestyle".

Lad eleverne skrive et digt, hvor de ord indgår, som de har samlet. God til ældre elever.

Materialer

Talkegler, terninger og små sedler med ord, husk alle ordklasser. Evt. et billedlotteri/billeder af ting.

Læringsaspekt

Formålet er at øve sig i at udtrykke sig i tekst og billede. At prøve at opbygge sprog af ord og sætninger. At øve sig i at fremlægge.