Hopstave på tastetur

Opgavens forløb

Del eleverne ind i grupper med tre i hver. Hver gruppe tegner med kridt et tastatur med alle bogstaver på. En elev læser et ord op, eksempelvis fra læsebogen, hvorefter de andre i gruppen hopper ordet på det optegnede tastatur.

Når øvelsen er godt indarbejdet, laves den med kategorier. Der stilles tre spande i afstand til t. (Jo højere intensitet der ønskes, jo længere væk stilles spanden) Spandene markeres med kategorier, fx bondegårdsdyr, naturdyr og kæledyr.  Eleverne arbejder med ordkort med dyrenavne. Eleverne skal nu hop-stave navnet på dyret på tastaturet, hvorefter ordkortet skal puttes i den rigtige spand. Hvis man eksempelvis hopper ordet gris, skal man lægge ordkortet i den spand hvorpå der står ”bondegårdsdyr”. Staver man forkert eller lægger kortet i forkert kategori, kan man få hjælp af gruppen til at rette fejlen.

Variationer

De tre spande kan markeres med udsagnsord, tillægsords og navneord. Når man har hoppet et ord, puttes ordet i den rigtige spand afhængig af hvilket ordklasse ordet tilhører.

De tre spande markeres med udsagnsord (bolle), grundled (kryds) og genstandsled (trekant). Eleverne får 3-4 kort/sedler. På hvert kort står et ord. De skal sammensætte ordene til en sætning. Herefter hopper de denne sætning, og putter de rigtige sedler/kort i de rigtige spande.

En tegning af en menneskekrop eller et skelet e. lign placeres udenfor tastaturet.  Eleverne får en seddel hvorpå der står en kropsdel eksempelvis næse. Eleven hopper ordet og putter ordet på det rigtige sted på tegningen af kroppen. Denne øvelse kan også laves i engelsk eller tysk faget. 

Øvelsen kan også laves i sprogfag.

Materialer

Kridt til at optegne et tastatur med. Læsebog eller ordkort med udvalgte ord på.

Læringsaspekt

Formålet med øvelsen er, at give eleverne mulighed for en sjov og anderledes måde at øve sig i at stave hyppige ord i egne tekster på.