Dyr i kredsløb

Opgavens forløb

Læreren stiller en rund bane op, markeret med de 7 kegler. Rundkredsen behøver ikke at være alt for stor. Inde i kredsen lægges alle alfabetkortene med bogstaverne opad. Der stilles en spand/kasse med billedkortene midt i kredsen.

Eleverne deles i grupper af 3 personer. Hver gruppe få en kegle, hvor de ”hører til”.

Øvelsen går i gang med ved, at en elev fra hver gruppe løber ind i midten og henter et billede til gruppen og løber retur til gruppen. ”Hvordan staves dette dyr?” – Næste elev løber ind i kredsen og leder efter dyrets forbogstav. Når det er fundet samles det op, og der skal nu løbes en runde rundt om kredsen af kegler og hjem til gruppen. Næste elev løber af sted ind efter nr. 2 bogstav i dyrets navn, løber ud rundt om alle kegler i kredsen og hen til sin gruppe. – Således fortsætter det indtil alle elever i gruppen har fundet et dyrebillede og eleverne har sammen fundet bogstaver, så navnet på dyret er stavet.

Variationer

Kan laves med andre ordkategorier eller i andre fag.

For de yngste elever kan man nøjes med, at de skal finde forbogstavet og ikke stave hele ordet.

Hvis man vil have ekstra bevægelse, kan man lægge alfabetkortene med bogstaverne ned af.  Eleverne skal således lede længere efter hvert bogstav.

Eleverne kan også få til opgave at skrive en historie eller sætning om dyret/dyrene.

Kan laves i alle sprogfag.

Materialer

Kegler 6-7 stk. billeder af dyr (eller andre ting), en kasse/spand samt bogstavbrikker. Evt. papir og blyant.

Læringsaspekt

Formålet er, at eleverne øver sig i at stave til lydrette og hyppige ord.